Available courses

Zarządzanie inwestycją
Tomasz Kłys

Zarządzanie inwestycją

  • koncepcja i plan realizacji inwestycji pod kątem zasobów, m.in. wspólna ocena koncepcji, analiza mocnych i słabych stron, potencjalnych partnerów; zasobów własnych i zewnętrznych
  • optymalizacja inwestycji m.in. planowanie operacyjne dot. koncepcji, środki rzeczowe i osobowe, harmonogram, źródła finansowania
  • analiza ryzyka inwestycji, m.in. identyfikacja i przeciwdziałanie, minimalizowanie

Diagnoza lokalna

Diagnoza lokalna

  • przygotowanie analizy SWAT wszystkich dostępnych form opieki o której mowa w ustawie pod kątem najlepszej/najefektywniejszej lokalizacji i potrzeb oraz uwzględnienie lokalizacji, finansowania
  • modele biznesowe, formy określenia kluczowych aspektów potrzeb społeczności lokalnych (metoda Canvas)

Przegląd nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi
Joanna Stanisławska

Przegląd nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi

  • klub rodziców
  • bank godzin rodziców, tj. platforma bezgotówkowej wymiany usług (w tym opiekuńczych)
  • baby parking
  • koncepcja Work Life-Balance
  • aktualne kierunki rozwoju form opieki nad dziećmi